O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, bukryl@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir022018/01

Słowa kluczowe:

wiejskość jako paradygmat, podejście interdyscyplinarne, odkrywcza mikrodeskrypcja, szansa dla nauki polskiej

Abstrakt

Artykuł prezentuje argumenty przemawiające za poznawczymi, teoretycznymi i metodologicznymi korzyściami płynącymi z badania wsi i rolnictwa. Wbrew często powtarzanym opiniom zawdzięczającym swoje istnienie antyruralistycznej orientacji nauk społecznych, procedurom orientalizowania czy miejskiemu szowinizmowi nie są to zjawiska mało ważne we współczesnym świecie: wciąż stanowią znaczną część aktualnej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, od ich istnienia zależy kształt wielu innych istotnych procesów i wydarzeń, a ich badanie pozwala weryfikować i falsyfikować utarte sądy, w tym wiele uznanych koncepcji naukowych. Także dorobek polskiej socjologii wsi, ekonomiki rolnictwa czy historii gospodarczej – w większości przypadków mający charakter interdyscyplinarny – okazuje się w świetle późniejszych osiągnięć nauki światowej prekursorski i doniosły, co wskazuje, że problemy wsi i rolnictwa stanowią wciąż obiecujący obszar badawczy.

Downloads

Pages

13–30

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2018) „O potrzebie i korzyściach z badania wsi i rolnictwa w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (179), s. 13–30. doi: 10.7366/wir022018/01.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>