Doświadczanie kultury lokalnej. Propozycja ujęcia badawczego

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, bukryl@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022016/04

Słowa kluczowe:

doświadczenie multisensoryczne, biologiczna koncepcja znaczenia, reakcje umysłowe, fizyczne i uczuciowe

Abstrakt

Zjawiska zachodzące na współczesnej wsi nie tylko wymagają obserwacji i opisu, ale też zasługują na potraktowanie w nowy sposób. Dotychczas stosowane kategorie (uczestnictwa w kulturze, lokalizmu czy praktyk kulturowych) nie zdają sprawy ze specyfiki percepcji kultury, jaka obecnie coraz częściej jest udziałem także mieszkańców wsi. Dzisiejsza humanistyka stosuje z powodzeniem określenie „doświadczenie”, które pozwala połączyć odbiór intelektualny z emocjonalnym i cielesnym. Artykuł prezentuje założenia tego nowego podejścia, pokazując jego przydatność w odniesieniu do środowisk wiejskich.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

123

Strony

89-122

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2016) „Doświadczanie kultury lokalnej. Propozycja ujęcia badawczego”, Wieś i Rolnictwo, (2 (171), s. 89–122. doi: 10.53098/wir022016/04.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>