Poród i macierzyństwo na wsi — zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich

Autor

  • Magdalena Gajewska Autorka jest pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
  • Sylwia Michalska Autorka jest pracownikiem naukowym w Instytucie Rozwoju Wsi Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

kobiety wiejskie, macierzyństwo, poród

Abstrakt

W artykule omówiono wyniki badań, mówiących o czynnikach wpływających na dzietność kobiet. Autorki szczególnie koncentrują się na słabo zbadanym i rzadko opisywanym czynniku, jakim jest rodzaj doświadczenia porodowego. Na podstawie źródeł, jakimi są pamiętniki kobiet wiejskich, oraz literatury podjęto próbę zrekonstruowania doświadczenia porodowego w społeczności wiejskiej, zaś na podstawie dostępnej literatury, wyników realizowanych w Polsce badań oraz pilotażowych badań własnych autorki podejmują próbę odpowiedzi na pytanie o dostęp wiejskich matek do zmian, jakie zachodzą w położnictwie.

Pobrania

Pages

35-50

Jak cytować

Gajewska, M. i Michalska, S. (2015) „Poród i macierzyństwo na wsi — zmiany doświadczeń i ról kobiet wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (1.2 (166.2), s. 35–50. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/552 (Udostępniono: 14 kwiecień 2021).

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>