Związek między inwestycjami i dopłatami do inwestycji a produktywnością pracy w rolnictwie w Polsce w latach 2010–2015

Autor

  • Aleksandra Pawłowska Aleksandra Pawłowska, Research Assistant, Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ-PIB), Warsaw, Poland
  • Włodzimierz Rembisz Włodzimierz Rembisz, Professor, University of Economics and Human Sciences in Warsaw / Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ-PIB), Świętokrzyska 20, 00-002 Warsaw

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042018/02

Słowa kluczowe:

inwestycje, dopłaty, wydajność pracy, gospodarstwa rolne, polityka rolna

Abstrakt

W artykule dokonano analizy zależności między inwestycjami i dopłatami do inwestycji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej a wydajnością czynnika pracy zarówno na poziomie pojedynczego gospodarstwa rolnego, jak i dla całego sektora. Odwołano się do wydajności pracy jako podstawy dochodów producentów rolnych oraz inwestycji wpływających na zasób czynnika kapitału jako źródła poprawy wydajności. Celem artykułu jest prezentacja analitycznych i empirycznych dowodów na pozytywną relację zachodzącą między wzrostem inwestycji oraz wsparcia dla inwestycji w ramach instrumentów polityki na wydajność czynnika pracy. Jako narzędzie badawcze zastosowano modele wieloczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) z interakcjami do oceny zróżnicowania wydajności pracy ze względu na inwestycje oraz dopłaty do inwestycji. Uzyskane wyniki sugerują katalizujący wpływ inwestycji i wsparcia o charakterze inwestycyjnym na wydajność pracy, a pośrednio również racjonalność gospodarowania producentów rolnych.

Bibliografia

Chiang A.C., Wainwright K. (2005). Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4th Edition. New York: McGraw-Hill Education.

Dorward A. (2013). Agricultural labour productivity, food prices and sustainable development impacts and indicators. Food Policy, 39, 40–50.

Gelman A., Hill J. (2007). Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models. New York: Cambridge University Press.

Krugman P., Wells R. (2013). Microeconomics. 3rd Edition. New York: Worth Publishers.

Latruffe L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers 30. Paris: OECD Publishing.

Mary S. (2013). Assessing the impacts of Pillar 1 and 2 subsidies on TFP in French crop farms. Journal of Agricultural Economics, 64 (1), 133–144.

Michalek J., Ciaian P., Kancs d’A. (2014). Capitalization of the single payment scheme into land value: generalized propensity score evidence from the European Union. Land Economics, 90 (2), 260–289.

Nilsson P. (2017). Productivity effects of CAP investment support: Evidence from Sweden using matched panel data. Land Use Policy, 66, 172–182.

Pawłowska A., Bocian M. (2017). Estymacja wpływu polityki rolnej na wydajność pracy z wykorzystaniem propensity score matching. Monografie Programu Wieloletniego 2015–2019, 50. Warsaw: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy.

Pejin D. (1971). Discussion. In Heady E.O. (ed.), Economic Models and Quantitative Methods for Decisions and Planning in Agriculture. Proceedings of an East-West Seminar, Iowa. Ames: The Iowa State University Press.

Ratinger T., Medonos T., Hruska M. (2013). An assessment of the differentiated effects of the investment support to agricultural modernisation: The case of the Czech Republic. AGRIS On-line Papers on Economics and Informatics, 5, 153–164.

Rembisz W., Sielska A. (2014). Renta polityczna a inwestycje oraz relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy u producentów rolnych. In: Kowalski A., Wigier M., Wieliczko B. (eds.), WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego, (pp. 15–27). Monografie Programu Wieloletniego 2011–2014, 146. Warsaw: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy.

Rembisz W., Sielska A., Bezat-Jarzębowska A. (2014). Agricultural policy and the decisions of agricultural producers as to income and investment. Monografie Programu Wieloletniego 2011–2014, 102.1. Warsaw: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Sckokai P., Moro D. (2009). Modelling the impact of the CAP Single Farm Payment on farm investment and output. European Review of Agricultural Economics, 36 (3), 395–423.

Sielska A., Pawłowska A. (2016). Szacowanie efektu oddziaływania polityki rolnej na wartość dodaną z wykorzystaniem propensity score matching. Monografie Programu Wieloletniego

–2019, 25. Warsaw: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.

Stiroh K.J. (2001). What drives productivity growth? Economic Policy Review, 7 (1), 37–59.

Zhu X., Lansink A.O. (2010). Impact of CAP subsidies on technical efficiency of crop farms in Germany, the Netherlands and Sweden. Journal of Agricultural Economics, 61, 545–564.

Liczba pobrań artykułu

125

Strony

25-42

Jak cytować

Pawłowska, A. i Rembisz, W. (2018) „Związek między inwestycjami i dopłatami do inwestycji a produktywnością pracy w rolnictwie w Polsce w latach 2010–2015”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (181), s. 25–42. doi: 10.53098/wir042018/02.

Inne teksty tego samego autora