Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000–2015

Autor

  • Justyna Góral dr Justyna Góral, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Polska, justyna.goral@ierigz.waw.pl
  • Włodzimierz Rembisz prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Polska, wrembisz@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir042017/02

Słowa kluczowe:

wydajność pracy, nakłady czynników produkcji, klasyczna triada czynników produkcji, rolnictwo

Abstrakt

Streszczenie: W 2016 r. z rolnictwa utrzymywało się 10,6% zatrudnionych w polskiej gospodarce, sektor zaś ten kreował jedynie 2,4% jej wartości dodanej. To pokazuje, jakie znaczenie ma wydajność pracy. W artykule analizujemy tę wielkość oraz czynniki bezpośrednio ją określające. Analizę prowadzimy na podstawie własnego ujęcia analitycznego w konwencji teorii czynników produkcji. Wydajność pracy łączymy z uzbrojeniem pracy w ziemię i kapitał oraz produktywnością tych ostatnich. Konstatujemy stagnację w zakresie analizowanych relacji. Jednak dane empiryczne były jedynie tłem (ilustracją) do teoretycznej dedukcji, która dominuje w niniejszej pracy.

Downloads

Pages

17-37

Jak cytować

Góral, J. i Rembisz, W. (2017) „Wydajność pracy i czynniki ją kształtujące w polskim rolnictwie w latach 2000–2015”, Wieś i Rolnictwo, (4 (177), s. 17-37. doi: 10.7366/wir042017/02.

Numer

Dział

Artykuły