Innowacyjne formy opieki nad osobami starszymi na obszarach wiejskich w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032019/02

Słowa kluczowe:

osoby starsze, zmiany demograficzne, domowe hospicjum wiejskie, gospodarstwa opiekuńcze, Polska

Abstrakt

Starzenie się populacji to proces, przed którym stanęła większość krajów europejskich, w tym Polska. Koniecznym jest stosowanie odmiennego podejścia do problemu starości w mieście i na wsi, ze względu na zróżnicowanie obu środowisk. Prognozuje się, że na obszarach wiejskich w Polsce do 2035 roku liczba osób po 65. roku życia wzrośnie o niemal 60%, a ich odsetek wobec ogółu populacji z obecnych 14% do 22%. W związku z tymi zmianami demograficznymi pojawią się nowe wyzwania dla systemu zabezpieczenia społecznego. Wzrośnie przede wszystkim zapotrzebowanie na pomoc społeczną i opiekę zdrowotną. W celu ograniczenia konsekwencji tego zjawiska, koniecznym jest podejmowanie działań mających na celu podtrzymanie aktywności społecznej oraz zawodowej i poprawę jakości życia osób po 60 roku życia. Celem artykułu jest identyfikacja nowych i innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, które wspierają na wsi osoby starsze o ograniczonej samodzielności i podtrzymują ich aktywności, a także zapewniają im dobrą jakości życia. Autorzy szczegółowo zaprezentowali dwa niestandardowe rozwiązania radzenia sobie z problemami starzejącego się społeczeństwa. Są to gospodarstwa opiekuńcze i wiejskie hospicjum domowe, które działają na terenach wiejskich w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Pages

31-49

Jak cytować

Michalska, S., Rosa, A. i Kamiński, R. (2019) „Innowacyjne formy opieki nad osobami starszymi na obszarach wiejskich w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (3 (184), s. 31-49. doi: 10.7366/wir032019/02.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>