Nominowani do emigracji ostatniej

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Abstrakt

Recenzja książki I. Grabowska-Lusińska i M. Okólski: Emigracja ostatnia? Scholar, Warszawa, 2009

Downloads

Pages

228-234

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2010) „Nominowani do emigracji ostatniej”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 228-234. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/190 (Udostępniono: 29październik2020).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>