Nominowani do emigracji ostatniej

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/15

Abstrakt

Recenzja książki I. Grabowska-Lusińska i M. Okólski: Emigracja ostatnia? Scholar, Warszawa, 2009

Bibliografia

Błąd M., 2009: Rolnictwo jako „przechowalnia” nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce. „Wieś i Rolnictwo” 4.

Bukraba-Rylska I., 2008: Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Duda-Dziewierz K., 1938: Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa – Poznań.

Eberstadt N., 2009: Wywiad. „Europa” 30.

Gliwicówna M., 1936: Drogi emigracji. „Przegląd Socjologiczny” IV.

Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, 2001. Red. E. Jaźwińska, M. Okólski. Scholar, Warszawa.

Kantor R., 1990: Między Zaborowem a Chicago. Biblioteka Polonijna PAN, Wrocław – Warszawa.

Koraszewski A., 1992: Wielki poker. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Marciniak S., 1986: Struktura gospodarcza Polski. PWE, Warszawa.

Pięć lat członkostwa Polski w UE w perspektywie społecznej, 2009. Red. E. Skotnicka-Illasiewicz. UKIE, Warszawa.

Swift J., 2004: Skromna propozycja. „Nowa Res Publica” 3.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

228-234

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2010) „Nominowani do emigracji ostatniej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 228–234. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/15.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA