Socjologia wsi na UW

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Bibliografia

Bobako M., 2010: Konstruowanie odmienności klasowej jako urasowianie. W: Podziały klasowe i nierówności społeczne. Red. P. Żuk. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Bourdieu P., 2001: Zaproszenie do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Buchowski M., 2008: Widmo orientalizmu w Europie. „Recycling Idei” 10.

Bukraba-Rylska I., 2008: Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bukraba-Rylska I., 2010: Polska socjologia wsi, czyli o służebnej, usłużnej i służalczej roli nauki. W: Jedna nauka, wiele historii. Red. P. Łuczeczko, D. Wicenty. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Grabski W., 1936: System socjologii wsi. „Roczniki Socjologii Wsi”.

Krzemiński I. (red.), 2011: Wielka transformacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Modzelewski K., 1987: Chłopi w monarchii wczesnopiastowej. Ossolineum, Wrocław – Warszawa.

Nowakowski S., 1957: Społeczności lokalne a zagadnienie upowszechniania kultury. „Przegląd Socjologiczny”.

Sułek A. (red.), 2007: Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. IFiS PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

39

Strony

151-157

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2012) „Socjologia wsi na UW”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 151–157. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/390 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>