W stronę rolnictwa nowoczesnego, czyli... chłopskiego

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Abstrakt

Recenzja książki W. Bello, 2011: Wojny żywnościowe. Przekład P. Bartolik. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa, s. 243.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

32

Strony

200-204

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2011) „W stronę rolnictwa nowoczesnego, czyli. chłopskiego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 200–204. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/281 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>