Społeczno-polityczny kontekst reform agrarnych II Rzeczpospolitej

Autor

  • Marta Błąd Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Abstrakt

Na podstawie książki Władysława Studnickiego: Przewroty i reformy agrarne powojennej Europy i Polski. Warszawa 1927, s. 288 (reprint 2014, Wydawnictwo Antyk Maciej Dybowski).

Bibliografia

Cat-Mackiewicz Stanisław, 2012: Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Wydawnictwo Universitas, Kraków.

Dąbrowska Maria, 1987: Rozdroże. Moja odpowiedź. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Warszawa.

Ludkiewicz Zdzisław, 1932: Podręcznik polityki agrarnej. t. I. Nakładem Komitetu Wydawniczego Podręczników Akademickich, Warszawa.

Poniatowski Juliusz, 2004: Cele i założenia reformy rolnej w 20-leciu Niepodległości. SGGW, Warszawa.

Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, 1970, t. III. Autorzy (praca zbiorowa): B. Baranowski, S. Borowski, J. Broda, J Dydowiczowa, M. Falkowski, K. Groniowski, I. Kostrowicka, Cz. Łuczak, J. Majewski, S. Naworcki, F. Orczyk, T. Sobczak, W. Sobisiak, W. Szczygielski, J. Topolski. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Żeromski Stefan, 1978: Przedwiośnie. Czytelnik, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

44

Strony

193-203

Jak cytować

Błąd, M. (2015) „Społeczno-polityczny kontekst reform agrarnych II Rzeczpospolitej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (167), s. 193–203. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/576 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>