Zagrożenia i szanse stojące przed rozwojem sektora przedsiębiorczości wiejskiej

Autor

  • Marek Kłodziński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Słowa kluczowe:

wielofunkcyjny rozwój gospodarki wiejskiej, mały biznes wiejski, bariery rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, polskie przedsiębiorstwa na tle innych krajów UE

Abstrakt

Konieczność rozwoju pozarolniczych działów gospodarki na terenach wiejskich nie budzi obecnie większych wątpliwości. Powstanie nowych miejsc pracy w bezpośredniej bliskości miejsc zamieszkania ludności wiejskiej jest korzystniejszym rozwiązaniem niż wielogodzinne dojazdy do pracy w dużych miastach. Spełnienie postulatu szybszego rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej jest jednak trudne, szczególnie w gminach peryferyjnych. Sektor małej i średniej przedsiębiorczości rozwija się w zadowalającym tempie wyłącznie w bezpośredniej bliskości dużych miast lub na terenach atrakcyjnych turystycznie. Dotychczasowe ogólnokrajowe zasady wspierania rozwoju przedsiębiorczości powinny zatem ulec zróżnicowaniu, tak aby uwzględniały specyfikę obszarów wiejskich. Mimo dużych oczekiwań pozytywnych skutków dywersyfikacji gospodarki wiejskiej proces ten będzie przebiegał pomału w większości gmin wiejskich ze względu na to, iż nie potrafią one lub nie mogą zapewnić warunków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorczości. Polityka koncentracji wydatków ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości powinna skupiać się na wybranych miejscowościach, które mają szanse na rozwój. Ożywienie gospodarcze małych miast i większych osiedli powinno być priorytetem w polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Bibliografia

Bański J., 2014: Koncepcje systemowego wsparcia przedsiębiorczości. IGiPZ PAN, FDPA, Warszawa.

Errington A., 2002: Doświadczenia realizacji programu zintegrowanego rozwoju wsi w rejonie Peak District (Anglia), [w:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.). IRWiR PAN, s. 161–192.

Halamska M., 2013: Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kłodziński M., 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Kłodziński M., 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.

Kłodziński M., Rosner A., 2000: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. IRWiR PAN.

Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (red. nauk.), 2002: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa.

Konieczna-Sałamatin J., Stasiowski J., 2014: Przedsiębiorcy o sobie – ocena sytuacji gospodarczej i kondycji firm w 2013 roku, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. PARP, s. 68–82.

Leszczyński A., 2013: Zafundujmy sobie dobre państwo. Gazeta Wyborcza z 23–24.02, s. 14–15.

Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., 2014: Działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów UE, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. PARP, s. 14–43.

Nieć M., 2014: Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik syntetyczny, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. PARP, s. 61–67.

Nikowska A., 2014: Rozwój kapitału ludzkiego – wiedza, działanie, możliwości i perspektywy pracownika. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. PARP, s. 85–95.

Nurzyńska I., 2013: Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 3, s. 119–137.

Węcławska D., 2014: Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych Labour Force Survey, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. PARP, s. 53–67.

Zadura-Lichota P., 2014: Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce w latach 2012–2013, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013. PARP, s. 44–52.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

125-138

Jak cytować

Kłodziński, M. (2015) „Zagrożenia i szanse stojące przed rozwojem sektora przedsiębiorczości wiejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (167), s. 125–138. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/572 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>