Profesor Dyzma Gałaj – twórca i założyciel kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”

Autor

  • Marek Kłodziński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

197-198

Jak cytować

Kłodziński, M. (2009) „Profesor Dyzma Gałaj – twórca i założyciel kwartalnika «Wieś i Rolnictwo»”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 197–198. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/127 (Udostępniono: 2 grudzień 2023).

Numer

Dział

KRONIKA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>