Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Autor

  • Marek Kłodziński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość wiejska, dywersyfikacja gospodarki wiejskiej, małe firmy w dobie kryzysu, bariery rozwoju przedsiębiorczości na wsi

Abstrakt

Mikroprzedsiębiorstwa wiejskie ze względu na małą liczbę kredytów i niezbyt ambitne plany inwestycyjne okazały się dość odporne na wielkie zawirowania związane z kryzysem. Rola mikrofirm w gospodarce kraju jest bardzo duża, wytwarzają one 30,1% PKB i zatrudniają 40,6% ogółu pracowników sektora przedsiębiorstw w Polsce. Mikrofirmy stanowią aż 94,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw. Mimo że ich kondycja finansowa jest nie najgorsza w porównaniu z firmami zatrudniającymi znacznie większą liczbę pracowników, to wiele sygnałów wskazuje także na ich rozliczne słabości, które są szczególnie charakterystyczne dla przedsiębiorczości wiejskiej. Przezwyciężenie barier rozwoju firm na terenach wiejskich wymaga nieco odmiennego podejścia, ponieważ działają one w znacznie trudniejszych warunkach niż przedsiębiorcy w dużych miastach. Powstanie sieci Natura 2000 dodatkowo komplikuje rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, co wymaga zakrojonej na dużą skalę akcji wyjaśniającej i propagującej dopuszczalny zakres rozwoju firm na terenach chronionych, a być może także utworzenie specjalnego funduszu środowiskowego rekompensującego straty za tak zwane utracone korzyści nie tylko urzędom gminnym, ale także przedsiębiorcom.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

50

Strony

20-34

Jak cytować

Kłodziński, M. (2010) „Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 20–34. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/195 (Udostępniono: 2 marzec 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>