Kondycja ekonomiczna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009 a problemy rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Autor

  • Marek Kłodziński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, rozwój lokalny, rozwój wielofunkcyjny, bariery rozwoju przedsiębiorczości, zróżnicowanie regionalne rozwoju przedsiębiorczości

Abstrakt

Mimo kryzysu liczba nowo powstałych aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wzrosła zarówno w 2008 jak i 2009 roku. Były to wzrosty znacznie przekraczające średnio roczną stopę wzrostu liczby przedsiębiorstw w latach 2003-2007. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne pomoc unijna dla osób zakładających nowe przedsięwzięcia gospodarcze. Kryzys dotknął najbardziej przedsiębiorstwa duże, a więc te, które są najbardziej powiązane z gospodarką światową. Liderami w rozwoju przedsiębiorczości są nadal województwa: mazowieckie, pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. Najniższe miejsca w rankingu zajmują województwa wschodnie, z wyjątkiem Podlasia, które uplasowało się w grupie województw osiągających wyniki zbliżone do średniej krajowej. Na obszarach wiejskich przedsiębiorstwa funkcjonują w znacznie trudniejszych warunkach niż w dużych aglomeracjach miejskich i dlatego istnieje potrzeba stworzenia odmiennych form oddziaływania na rozwój małego biznesu wiejskiego. Z dotychczasowych doświadczeń krajów UE wynika, iż należałoby w Polsce w tym celu stworzyć specjalne programy nakierowane na rozwój przedsiębiorczości wiejskich regionów peryferyjnych. Rodzi to z kolei potrzebę powołania wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się wyłącznie przedsiębiorczością na obszarach wiejskich.

Bibliografia

Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 roku, 2009. GUS, Warszawa.

Chmieliński P., Orłowska A., 2009: Źródło utrzymania niechłopskich rodzin wiejskich. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Czarnecki A., Kłodziński M., 2010: Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 3.

Kłodziński M., 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Kłodziński M., 2010: Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich. „Wieś i Rolnictwo” 2: 20–34.

Łapiński J., 2010: Liczba pracujących oraz przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze MSP. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Łapiński J., 2010b: Inwestycje i środki trwałe w sektorze MSP. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Mirończuk U., Cieślak A., 2009: Dotacja z Brukseli pomaga na rynku. „Rzeczpospolita” 27 listopad.

Talar N., Wasilewska M., Węcławska D., 2010: Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Wyżnikiewicz B., 2009: Konkurencyjność MSP. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Zakrzewski R., 2010: Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

33

Strony

9-29

Jak cytować

Kłodziński, M. (2011) „Kondycja ekonomiczna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009 a problemy rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (151), s. 9–29. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/255 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>