Rolnictwo rodzinne a świat w przyszłości

Autor

  • Sylwia Michalska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Abstrakt

Jean-Michel Sourisseau (red.), 2014: Agricultures familiales et mondes a venire. Editions Quae, 360 stron

Bibliografia

Błąd M., 2011: Wielozawodowość w rodzinach rolniczych. Przyczyny, uwarunkowania i tendencje rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Chlebicka A., Falkowski J., Wołek T., 2009: Małe gospodarstwa w Polsce – charakterystyka. FAPA, Warszawa.

Duby G., 1962: L’economie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident medieval. Aubier, Paris.

Dzun W., 2014: Produkcyjne wykorzystanie zasobów ziemi rolnej w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem ich form prawno-organizacyjnych. Wieś i Rolnictwo nr 4, s. 61–82.

Gordon Child V., 1949: L’aube de la civilisation europeenne. Payot, Paris.

Halamska M., 2011: Drobne gospodarstwa rolne i ich właściciele na polskiej wsi. Refleksje socjologiczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Lublin s. 113–129.

Halamska M., 2005: Polski „koniec chłopów”, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 107–132.

Halamska M., 1998: Dekolektywizacja rolnictwa w Europie Środkowej i jej społeczne konsekwencje. IRWiR PAN, Warszawa.

Józwiak W., 2006: Funkcjonowanie i role społeczne najmniejszych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo nr 2, s. 29–40.

Kłodziński M,. 2012: Dywersyfikacja gospodarki ważnym celem polityki rolnej, [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, M. Drygas, K. Zawalińska (red.) IRWiR PAN, Warszawa, s. 95–116.

Kłodziński M., 2008: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, [w:] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej, M. Drygas, A. Rosner (red.), IRWiR PAN, Warszawa, s. 15–24.

Kłodziński M., 2005: Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 29–40.

Nurzyńska I., 2011: Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Maurel M.-C., 1994: La transition post-collectiviste. Mutations agraires en Europe centrale. L’ Harmattan, Paris.

Mazoyer M., Roudart L., 1997: Histoire des agricultures du monde, du neolithique a la crise contemporaine. Le Seuil, Paris.

Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P., 2007: Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, z. 2, t. 9, Warszawa–Kraków–Poznań.

Pouliquen A., 2011: Integracja krajów Europy Wschodniej z Unią Europejską: od ożywienia do kryzysu w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, s. 3–40.

Sikorska A., 2003:. Gospodarstwa socjalne w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi. IERiGŻ, Warszawa.

Tomczak F., 2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J. (red.), 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa.

Zawalińska K., 2009: Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Zegar J., 2007: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 1, s. 33–57.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

47

Strony

187-195

Jak cytować

Michalska, S. (2015) „Rolnictwo rodzinne a świat w przyszłości”, Wieś i Rolnictwo, (1.1 (166.1), s. 187–195. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/547 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>