Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych

Autor

  • Wiesław Musiał Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Mirosław Drygas Autor jest dyrektorem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

drobne gospodarstwa, kryteria delimitacji, skala zjawiska, reforma WPR

Abstrakt

Opracowanie poświęcono kwestii tzw. drobnych gospodarstw rolnych, sposobów ich delimitacji oraz skali występowania w UE. Na tym tle przedstawiono główne myśli i sentencje zaprezentowane w wygłoszonych referatach oraz w dyskusji w trakcie konferencji naukowej „Drobne gospodarstwa – wielki problem”. Wskazano także na potrzebę lepszego ukierunkowania instrumentarium adresowanego do drobnych gospodarstw w ramach realizowanej WPR oraz jej reformy na lata 2014–2020.

Bibliografia

Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., Sadowski A., 2012: Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

FADN i polski FADN, 2011. Oprac. L. Goraj, E. Olewnik. IERiGŻ, Warszawa.

Farm Structure Survey, 2010. Eurostat, Brussels.

Semi-subsistence farming in Europe: Concepts and key issues Background paper prepared for the seminar ”Semi-subsistence farming in the EU: Current situation and future prospects”, 2010. European Network for Rural Development, 21st–23rd April, Sibiu, Romania.

Sroka W., Musiał W., 2012: Ocena wybranych instrumentów wsparcia gospodarstw drobnotowarowych. „Polityka Europejska, Finanse i Marketing” 8/57: 425–437.

Wojewodzic T., 2011: Dywestycje produkcyjne i zasobowe w gospodarstwach rolniczych prowadzonych przez przedsiębiorców. „Roczniki Naukowe SERiA” XIII, 1: 532–535.

Zawalińska K., 2005: Changes in competitiveness of farm sector in candidate countries prior to the EU accession: the case of Poland. 11th Congress of the EAAE on “The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System”. 24–27 August, Copenhagen, Denmark.

Zegar J.S., 2012: Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” (Problems of Small Agricultural Holdings) 1: 129–148.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

55-74

Jak cytować

Musiał, W. i Drygas, M. (2013) „Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (159), s. 55–74. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/438 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>