Zmiany w rolnictwie USA w świetle Spisu Rolnego 2012

Autor

  • Mirosław Drygas Autor jest pracownikiem naukowym Intytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

Spis Rolny 2012, koncentracja farm, ubytek ziemi rolniczej, starzenie się rolników, wielozawodowość, kapitałochłonność, sprzedaż bezpośrednia, zysk netto

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono główne wyniki spisu rolnego przeprowadzonego w USA w 2012 roku. Na tej podstawie i w odniesieniu do trzech poprzednich spisów przedstawiono główne kierunki przemian strukturalnych w rolnictwie amerykańskim. Stwierdzono kontynuację procesu koncentracji gospodarstw, przy jednoczesnym znacznym ubytku ziemi rolniczej. Zanotowano proces starzenia się farmerów oraz silne występowanie zjawiska dwuzawodowości. Zaobserwowano rosnącą kapitałochłonność produkcji rolniczej w warunkach niekorzystnego kształtowania się nożyc cen. Jednocześnie stwierdzono zmniejszanie się roli renty politycznej na rzecz renty ekonomicznej w kształtowaniu dochodów w rolnictwie. Wykazano, że mniej niż połowa farm uzyskiwała zysk netto.

Bibliografia

Amerykański Farm Bill i WPR Unii Europejskiej po 2013 roku, M. Drygas (red.), 2009: IRWiR PAN, Warszawa.

Census of Agriculture, United States, Summary and State Data, Volume 1, Geographic Area Series, Part 51, USDA – NASS, May 2014.

Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej – wpływ WPR, praca zbiorowa pod kierownictwem W. Poczty. 2013, GUS, Warszawa.

Rolnictwo w 2012 roku, 2013, GUS, Warszawa.

Statistical Abstract of the United States, 2012, U.S. Census Bureau.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

42

Strony

99-113

Jak cytować

Drygas, M. (2014) „Zmiany w rolnictwie USA w świetle Spisu Rolnego 2012”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 99–113. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/527 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>