Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla polskiej wsi i rolnictwa w latach 2004-2010

Autor

  • Mirosław Drygas Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

koszty transakcyjne, wsparcie unijne, efektywność i kosztochłonność

Abstrakt

W artykule podjęto próbę oszacowania wielkości kosztów transakcyjnych ponoszonych przez ARiMR na pozyskanie wsparcia unijnego dla polskiej wsi i rolnictwa oraz efektywności i kosztochłonności tego procesu w latach 2004–2010. Analiza wykazała, że ARiMR lokuje się w grupie instytucji tego typu uznawanych za efektywne.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

82

Strony

42-58

Jak cytować

Drygas, M. (2011) „Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla polskiej wsi i rolnictwa w latach 2004-2010”, Wieś i Rolnictwo, (2 (151), s. 42–58. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/257 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>