Recenzja książki „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura2000” pod redakcją naukową Artura Bołtromiuka

Autor

  • Wojciech Józwiak Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego

Abstrakt

Recenzja książki pod redakcja naukowa Artura Bołtromiuka „Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura2000”. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2011.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

117-129

Jak cytować

Józwiak, W. (2012) „Recenzja książki «Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura2000» pod redakcją naukową Artura Bołtromiuka”, Wieś i Rolnictwo, (2 (155), s. 117–129. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/386 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA