Efektywność i innowacyjność a konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych

Autor

  • Wojciech Józwiak Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Słowa kluczowe:

rolnictwo, gospodarstwa rolne, dochody w rolnictwie, efektywność produkcji, efektywność produkcji rolniczej, rola innowacji, innowacje w rolnictwie

Abstrakt

W Polsce funkcjonuje 243 tys. (około 10% ogółu) gospodarstw rolnych ze zdolnością do konkurowania z gospodarstwami rolnymi w innych krajach Unii Europejskiej. Muszą one jednak liczyć się z pogorszeniem warunków gospodarowania i koniecznością restrukturyzacji produkcji, a na to potrzebne są przede wszystkim własne wolne środki finansowe. W artykule wskazano zatem na możliwości i zakres wzrostu dochodów poprzez poprawę efektywności produkcji rolniczej i wprowadzanie środków produkcji będących nośnikami kilku rodzajów innowacji. Jest wielce prawdopodobne, że większe możliwości w obu tych zakresach mają gospodarstwa o wielkości co najmniej 16 ESU.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

29

Strony

75-86

Jak cytować

Józwiak, W. (2011) „Efektywność i innowacyjność a konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (150), s. 75–86. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/244 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).