Czy konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych może ulec szybkiej poprawie w latach 2014-2020?

Autor

  • Wojciech Józwiak Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

11-16

Jak cytować

Józwiak, W. (2010) „Czy konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych może ulec szybkiej poprawie w latach 2014-2020?”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 11–16. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/224 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).

Numer

Dział

Wspólna polityka rolna po 2013