Sprawiedliwość w oczach ekonomistów. Na marginesie dyskusji we Wsi i Rolnictwie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2024.1.202/07

Słowa kluczowe:

sprawiedliwość konkretna i formalna, równość, równość szans, sprawiedliwość a inne wyznawane wartości (ideologia), obiektywny czy subiektywny charakter sprawiedliwości

Abstrakt

Seminarium, które odbyło się w 2021 r. w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaowocowało powstaniem kilku artykułów opublikowanych w kwartalniku Wieś i Rolnictwo. Autorzy odnosili się w nich do kwestii sprawiedliwości z perspektywy ekonomii. Niniejsza praca związana jest z tymi artykułami, jej cel to precyzacja zaprezentowanych przez Autorów stanowisk oraz ukazanie nie zawsze dostrzeganych konsekwencji, jakie z nich wynikają. Podjęto też kwestię zależności między wyznawanym światopoglądem a dokonywanymi ocenami moralnymi.

Bibliografia

Flis J., Swianiewicz P. (2021a). Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III – utrwalane wzory. https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/Rz%C4%85dowy-Fundusz-Inwestycji-Lokalnych_III.pdf (dostęp: 20.08.2023).

Flis J., Swianiewicz P. (2021b). Dotacje rządowe na inwestycje samorządowe – podsumowanie doświadczeń z perspektywy małych gmin. https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/Dotacje-rzadowe-na-inwestycje-samorzadowe.pdf (dostęp: 20.08.2023).

Kotarbiński T. (1966). Wesołe smutki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wilkin J. (2023). Sprawiedliwość – najważniejsza cnota społecznych instytucji. Wieś i Rolnictwo, 1 (198), 2–23. DOI: https://doi.org/10.53098/wir012023/01a

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

12

Strony

171-180

Jak cytować

Rosner, A. (2024) „Sprawiedliwość w oczach ekonomistów. Na marginesie dyskusji we Wsi i Rolnictwie”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (202), s. 171–180. doi: 10.53098/wir.2024.1.202/07.

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>