Korzyści płynące z integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych

Autor

  • Bartłomiej Bajan mgr Bartłomiej Bajan, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska, bartlomiej.bajan@up.poznan.pl
  • Wawrzyniec Czubak dr hab. Wawrzyniec Czubak, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska, czubak@up.poznan.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032018/11

Słowa kluczowe:

integracja pozioma, grupy producentów rolnych, ceny, przychody

Abstrakt

Celem opracowania jest wskazanie korzyści wynikających z przynależności do grup producenckich w nawiązaniu do cen uzyskiwanych za swoje produkty przez kooperujących rolników, a co za tym idzie, również ocena słuszności wspierania przez politykę rolną działań służących poprawie integracji poziomej w rolnictwie. Dokonano porównania cen poszczególnych produktów rolnych, uzyskiwanych przez członków grup producenckich ze średnimi cenami skupu w kraju (notowane przez Główny Urząd Statystyczny). Wskazano także na różnice w przychodach pomiędzy poszczególnymi podmiotami, wynikające z porównania sytuacji alternatywnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wszystkich badanych branżach (nasiona roślin oleistych, ziemniaki, ziarna zbóż, mleko) ceny uzyskiwane przez kooperujących rolników były wyższe niż średnie krajowe ceny skupu. Ponadto, przy założeniu identycznych wolumenów sprzedaży jak w grupach producenckich, uzyskiwali oni znaczące przewagi w przychodach nad pozostałymi uczestnikami rynku. Świadczy to o relatywnie wyższej sile rynkowej zrzeszających się gospodarstw. Z tego punktu widzenia wsparcie publiczne kierowane na poprawę integracji poziomej znajduje swoje uzasadnienie.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

301

Strony

229-241

Jak cytować

Bajan, B. i Czubak, W. (2018) „Korzyści płynące z integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (180), s. 229–241. doi: 10.53098/wir032018/11.