Ocena dostępności informacji oraz trudności przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie

Autor

  • Wawrzyniec Czubak Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

dopłaty bezpośrednie, informacja, wnioski o płatność, aplikowanie o dopłaty

Abstrakt

Najważniejszą formą wsparcia działalności rolniczej po wejściu Polski do UE są dopłaty bezpośrednie. Celem pracy było zbadanie trudności, z jakimi spotykają się rolnicy aplikujący o dopłaty bezpośrednie. Dokonano także oceny dostępu do informacji o płatnościach. Wyniki badań wskazują, że dla rolników najłatwiejsza do zdobycia była informacja o tym, gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek o płatności, natomiast część beneficjentów miała trudności ze zdobyciem aktualnej wiedzy o przygotowaniu formularza wniosku. W ocenie trudności z wypełnieniem dokumentacji w większości rolnicy uznali niezbędne czynności za łatwe i bardzo łatwe. Relatywnie najtrudniejszy był pomiar działek ewidencyjnych i rolnych. Mimo łatwości aplikowania w opinii rolników dopłaty bezpośrednie tylko nieznacznie przyczynią się do poprawy funkcjonowania gospodarstw.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

25

Strony

123-136

Jak cytować

Czubak, W. (2008) „Ocena dostępności informacji oraz trudności przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 123–136. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/104 (Udostępniono: 2 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ