Ocena dostępności informacji oraz trudności przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie

Autor

  • Wawrzyniec Czubak Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.4.141/07

Słowa kluczowe:

dopłaty bezpośrednie, informacja, wnioski o płatność, aplikowanie o dopłaty

Abstrakt

Najważniejszą formą wsparcia działalności rolniczej po wejściu Polski do UE są dopłaty bezpośrednie. Celem pracy było zbadanie trudności, z jakimi spotykają się rolnicy aplikujący o dopłaty bezpośrednie. Dokonano także oceny dostępu do informacji o płatnościach. Wyniki badań wskazują, że dla rolników najłatwiejsza do zdobycia była informacja o tym, gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek o płatności, natomiast część beneficjentów miała trudności ze zdobyciem aktualnej wiedzy o przygotowaniu formularza wniosku. W ocenie trudności z wypełnieniem dokumentacji w większości rolnicy uznali niezbędne czynności za łatwe i bardzo łatwe. Relatywnie najtrudniejszy był pomiar działek ewidencyjnych i rolnych. Mimo łatwości aplikowania w opinii rolników dopłaty bezpośrednie tylko nieznacznie przyczynią się do poprawy funkcjonowania gospodarstw.

Bibliografia

Frawley J.P., Keeney M., 1999: Direct payment measures, competitiveness, farm and rural area viability. Rural Economy Research Centre, Project 4001.

Gorzelak E., 2004: Kilka uwag o dopłatach bezpośrednich. „Biuletyn Informacyjny ARR”1 (151): 68–69.

Kata R., Grzebyk B., Pierścieniak A., 2006: Znaczenie informacji w absorpcji funduszy unijnych przez rolników. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 4: 78–89.

Kiryluk E., 2007: Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce. Materiały wewnętrzne Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.

Olejniczak W., 2004: Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Schmid E., Sinabell F., Hofreither M.F., 2006: Phasing out of environmentally harmful subsidies: Consequences of the 2003 CAP reform. Ecological Economics. Elsevier (http: //vls2.icm.edu.pl/pdflinks/080923160220608074.pdf).

Stanisz A., 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft Polska, Kraków.

Wawrzyniak B.M., Zajdel M., 2007: Analiza płatności obszarowych w rolnictwie polskim w latach 2004–2006. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 1: 44–55.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

42

Strony

123-136

Jak cytować

Czubak, W. (2008) „Ocena dostępności informacji oraz trudności przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (141), s. 123–136. doi: 10.53098/wir.2008.4.141/07.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ