Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska

Autor

  • Irena Kropsz Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Barbara Kutkowska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

województwo dolnośląskie, obszary wiejskie, przedsiębiorczość, bariery rozwoju, rola władz i instytucji lokalnych

Abstrakt

Rozwój przedsiębiorczości powinien stać się podstawowym kierunkiem rozwoju wsi. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenach wiejskich pełnią istotne funkcje, a mianowicie zapewniają dodatkowe dochody ludności wiejskiej, tworzą nowe miejsca pracy i zmniejszają bezrobocie, aktywizują lokalną ludność oraz przyczyniają się do poprawy warunków życia. Rozwój działalności pozarolniczej to bardzo dobre rozwiązanie dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie, a zwłaszcza dla pracujących w gospodarstwach rolniczych i poszukujących dodatkowych dochodów, mających zrekompensować brak dochodowości działalności rolniczej. W latach 2004-2006 na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska przeprowadzono badania wśród właścicieli firm wiejskich oraz przedstawicieli lokalnych władz, dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach. Celem badań była analiza stanu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Badania pozwoliły również na określenie barier i ograniczeń rozwoju przedsiębiorczości w gminach, ocenę roli władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości oraz wpływu przedsiębiorczości na rozwój tych obszarów

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

88-103

Jak cytować

Kropsz, I. i Kutkowska, B. (2008) „Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 88–103. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/60 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ