Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

Autor

  • Maria Golinowska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Barbara Kutkowska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

odnowa wsi, aktywność lokalna, Dolny Śląsk

Abstrakt

Program odnowy wsi w Polsce został zainicjowany w województwie opolskim, kolejno realizować go zaczęli mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego. Celem opracowania jest ocena wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w latach 2004–2006 na terenie województwa dolnośląskiego. W pracy zaprezentowano również inne przykładowe przedsięwzięcia podejmowane przez mieszkańców Dolnego Śląska związane z odnową wsi.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

66

Strony

146-165

Jak cytować

Golinowska, M. i Kutkowska, B. (2009) „Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 146–165. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/123 (Udostępniono: 4 październik 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ