Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych

Autor

  • Barbara Kutkowska
  • Iwona Antosz

Słowa kluczowe:

integracja, rolnictwo, grupa producencka, gospodarstwo

Abstrakt

Łączenie się rolników w grupy producenckie jest koniecznością w sytuacji postępującego wzrostu konkurencji na rynkach rolnych. Dzięki integracji producenci mogą uzyskać ekonomiczne korzyści skali i ograniczać koszty wytwarzania produktów rolniczych. Po integracji Polski z UE proces zakładania nowych grup zdynamizował się. Impulsem była możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu UE. Pomimo stale wzrastającej liczby grup producenckich, jest ich niewiele, zwłaszcza w relacji do liczby gospodarstw rolniczych w kraju. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród członków i liderów grup producentów rolnych działających w woj. dolnośląskim dokonano próby zdefiniowania barier i możliwości rozwojowych tej formy współdziałania rolników. Rolnicy dostrzegają korzyści współpracy, głównie poprzez wspólne pokonywanie barier rynkowych, szansę widzą w dalszym finansowaniu z budżetu unijnego. Podstawową barierą są problemy mentalnościowe, a także słaba kondycja ekonomiczna gospodarstw, również zbyt małe zaangażowanie władz lokalnych w działalność grup oraz problemy administracyjne.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

74

Strony

91-111

Jak cytować

Kutkowska, B. i Antosz, I. (2012) „Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych”, Wieś i Rolnictwo, (4 (157), s. 91–111. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/413 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ