Modele rozwoju wielofunkcyjnych obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska

Autor

  • Barbara Kutkowska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • Henryk Łabędzki Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Mirosław Struś Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Słowa kluczowe:

urbanizacja, wielofunkcyjność, obszary wiejskie, modele rozwoju, Dolny Śląsk

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono osiem modeli rozwoju wielofunkcyjnych obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. Jako podstawę konstrukcji modeli przyjęto dynamikę i poziom urbanizacji tych obszarów oraz ich wielofunkcyjność. Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono 68 gmin spełniających kryterium wielofunkcyjności, które następnie przypisano do jednego z ośmiu modeli rozwoju. Modele te dostosowano do warunków, w jakich funkcjonują dane gminy, z uwzględnieniem ich zróżnicowania. Wypracowane propozycje opierają się na założeniu, że należy tworzyć (adekwatne do lokalnych możliwości) warunki rozwoju, sprzyjające podnoszeniu poziomu rozwoju i życia obszarów peryferyjnych, tak aby ograniczać ich marginalizację. W rezultacie opracowane modele koncentrują się na endogenicznych czynnikach rozwoju i starają się wykorzystać potencjał tkwiący w samych obszarach. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wymaga aktywnych działań wspierających ze strony samorządu terytorialnego zarówno na poziomie regionu, jak i gminy. Samorząd powinien zwłaszcza tworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości (np. poprzez instytucje otoczenia biznesu) oraz inwestować w szeroko pojętą infrastrukturę, w tym społeczną.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

48

Strony

76-98

Jak cytować

Kutkowska, B., Łabędzki, H. i Struś, M. (2011) „Modele rozwoju wielofunkcyjnych obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (151), s. 76–98. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/259 (Udostępniono: 25 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA