Ekonomiczne skutki koncentracji ludności i działalności gospodarczej w różnych skalach geograficznych

Autor

  • Mieczysław Adamowicz Autor jest pracownikiem naukowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Słowa kluczowe:

geografia ekonomiczna, rozwój terytorialny, koncentracja ekonomiczna, zagęszczenie demograficzne, urbanizacja, regionalna integracja

Abstrakt

Artykuł opisuje problematykę i wyzwania rozwojowe wynikające z zagęszczenia ludności i działalności gospodarczej w różnych skalach przestrzennych: międzynarodowej, krajowej, lokalnej i regionalnej. Zjawiska urbanizacji i koncentracji ludności oraz działalności ekonomicznej w ośrodkach rozwoju, a zwłaszcza w dużych miastach przebiegają dynamicznie do momentu osiągnięcia dochodu na poziomie około 3500 USD na głowę, po czym słabną i rozlewają się na otaczające obszary. Koncentracja demograficzna wyprzedza koncentrację ekonomiczną, a procesy wyrównywania zachodzą w różnym tempie i w różnej skali. Konwergencja wskaźników konsumpcji zachodzi szybciej niż innych wskaźników rozwoju ekonomicznego, a konwergencja stopy życiowej, podobnie jak zjawiska koncentracji działalności ekonomicznej, zachodzi najszybciej w skali lokalnej. W miarę wzrostu gospodarczego lokalizacja staje się mniej istotna dla gospodarstw domowych, a coraz ważniejsza dla firm. Dobrym instrumentem pomiaru zagęszczenia demograficznego i ekonomicznego jest wskaźnik aglomeracji.

Bibliografia

Bairoch P., Goetz G., 1986: Factors of Urbanization in the Ninething Century Developed Countries. A Descriptive and Econometric Analysis. „Urban Studies” 23 (4): 285–305.

Chandler T., Fox G., 1974: Three Thousand Years of Urban Growth. Academic Press, New York, London.

Chomitz K.M., Buys P., Thomas T.S., 2005: Quantifying the Rural Urban Gradient in Latin America and Caribbean. Policy Research Working Papers 3634, World Bank Washington, DC.

Nelson A., 2008: Accessibility Model and Population Estimates. Background Paper for the WDR 2009.

Nordhaus W.D., 2006: Geography and Macroeconomics: New Data and New Findings. Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (10): 3510–3517.

Regions at a Glance, 2007. OECD, Paris.

Satterthwaite D., 2007: The Transition to a Predominantly Urban World and its Underpinnings Paper presented at the UNU-WIDER Workshop London, October 19.

Territorial Reviews: Competitive Cities in the Global Economy, 2006. OECD, Paris.

World Urbanization Prospects: The 2005 Revision UN, Development of Economic and Social Affairs, Population Division, 2006. New York.

World Development Report, 2009. The World Bank. Reshaping Economic Geography, Washington.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

59

Strony

41-60

Jak cytować

Adamowicz, M. (2011) „Ekonomiczne skutki koncentracji ludności i działalności gospodarczej w różnych skalach geograficznych”, Wieś i Rolnictwo, (4 (153), s. 41–60. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/290 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA