Ekonomiczne skutki koncentracji ludności i działalności gospodarczej w różnych skalach geograficznych

Autor

  • Mieczysław Adamowicz

Słowa kluczowe:

geografia ekonomiczna, rozwój terytorialny, koncentracja ekonomiczna, zagęszczenie demograficzne, urbanizacja, regionalna integracja

Abstrakt

Artykuł opisuje problematykę i wyzwania rozwojowe wynikające z zagęszczenia ludności i działalności gospodarczej w różnych skalach przestrzennych: międzynarodowej, krajowej, lokalnej i regionalnej. Zjawiska urbanizacji i koncentracji ludności oraz działalności ekonomicznej w ośrodkach rozwoju, a zwłaszcza w dużych miastach przebiegają dynamicznie do momentu osiągnięcia dochodu na poziomie około 3500 USD na głowę, po czym słabną i rozlewają się na otaczające obszary. Koncentracja demograficzna wyprzedza koncentrację ekonomiczną, a procesy wyrównywania zachodzą w różnym tempie i w różnej skali. Konwergencja wskaźników konsumpcji zachodzi szybciej niż innych wskaźników rozwoju ekonomicznego, a konwergencja stopy życiowej, podobnie jak zjawiska koncentracji działalności ekonomicznej, zachodzi najszybciej w skali lokalnej. W miarę wzrostu gospodarczego lokalizacja staje się mniej istotna dla gospodarstw domowych, a coraz ważniejsza dla firm. Dobrym instrumentem pomiaru zagęszczenia demograficznego i ekonomicznego jest wskaźnik aglomeracji.

Pobrania

Pages

41-60

Jak cytować

Adamowicz, M. (2011) „Ekonomiczne skutki koncentracji ludności i działalności gospodarczej w różnych skalach geograficznych”, Wieś i Rolnictwo, (4 (153), s. 41–60. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/290 (Udostępniono: 17 styczeń 2022).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA