Współczesna rola rolnictwa a modele interwencjonizmu rolnego

Autor

  • Mieczysław Adamowicz Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/02

Słowa kluczowe:

interwencjonizm rolny, instrumenty polityki rolnej, polityka rolna, trendy rozwojowe rolnictwa

Abstrakt

Praca przedstawia trendy rozwojowe i kierunki zmian strukturalnych w rolnictwie na świecie i jego rolę w gospodarce i społeczeństwie krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Omawia tradycyjne i współczesne przesłanki interwencjonizmu rolnego oraz cele i instrumenty oddziaływania na rolnictwo i rozwój wsi. Prezentuje także ogólny model interwencjonizmu oraz jego modyfikowanie w różnych grupach krajów. Przedstawia również istotę i uwarunkowania, będące wyrazem interwencjonizmu systemów polityki rolnej.

Bibliografia

Adamowicz M., 1990: Interwencjonizm i tendencje liberalne w polityce rolnej. Problemy rolnictwa światowego IV.

Agriculture for Development, 2008. The World Bank. World Development Report, Washington.

Does the ”trade talk” match the ”trade walk”? 2006. Exploring the myths surrounding world trade. „Monitoring Agri Trade Policy” 3.

OECD Agricultural Policies, 1988, 1989, 1990: Markets and Trade Monitoring and Outlook, Paris.

OECD – FAO 2008. Agricultural Outlook 2008–2017.

Polityka gospodarcza, 2006. Red. B. Winiarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Prabhu Pingali, 2009: Enhancing Developing World Agricultural Performance: getting beyond the current plateau through R&D. Keynote address to conference on ”Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development, Egmond aan Zee, Netherlands, 10–12 March.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2006: Microeconomics. New York.

Sobiecki R., 2007: Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa. SGH, Warszawa

von Braun J., 2009: Agriculture and Sustainable Development in Developing Countries IFPRI. Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development, Egmond aan Zee, Netherlands, 10–12 March.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

327

Strony

32-54

Jak cytować

Adamowicz, M. (2009) „Współczesna rola rolnictwa a modele interwencjonizmu rolnego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (143), s. 32–54. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/02.