Współczesna rola rolnictwa a modele interwencjonizmu rolnego

Autor

  • Mieczysław Adamowicz Autor jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

interwencjonizm rolny, instrumenty polityki rolnej, polityka rolna, trendy rozwojowe rolnictwa

Abstrakt

Praca przedstawia trendy rozwojowe i kierunki zmian strukturalnych w rolnictwie na świecie i jego rolę w gospodarce i społeczeństwie krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Omawia tradycyjne i współczesne przesłanki interwencjonizmu rolnego oraz cele i instrumenty oddziaływania na rolnictwo i rozwój wsi. Prezentuje także ogólny model interwencjonizmu oraz jego modyfikowanie w różnych grupach krajów. Przedstawia również istotę i uwarunkowania, będące wyrazem interwencjonizmu systemów polityki rolnej.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

265

Strony

32-54

Jak cytować

Adamowicz, M. (2009) „Współczesna rola rolnictwa a modele interwencjonizmu rolnego”, Wieś i Rolnictwo, (2 (143), s. 32–54. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/132 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA