Wnioski z konferencji naukowej „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w UE”

Autor

  • Mieczysław Adamowicz Autor jest pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii i Zarządzania Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Abstrakt

Zadanie podsumowania międzynarodowej konferencji naukowej „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej”, jaka została zorganizowana w SGGW 11 kwietnia 2014 roku, jest zadaniem niezwykle trudnym ze względu na jej rangę merytoryczną, zaangażowanie kluczowych organizatorów, pozycję i geograficzne pochodzenie uczestników oraz wielowątkowość tematyczną wystąpień. Wszystko to, a także niemożliwość uczestniczenia w obradach wszystkich równoległych sesji oraz selektywność uwagi, sprawia, że nie można mojego wystąpienia traktować jako w pełni obiektywnego odsumowania wyników konferencji, a jedynie jako garść refleksji i wniosków uczestnika, który starał się uważnie przysłuchiwać obradom plenarnym i krótkim sprawozdaniom z sesji równoległych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

32

Strony

187-196

Jak cytować

Adamowicz, M. (2014) „Wnioski z konferencji naukowej «Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w UE»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 187–196. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/533 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA