Zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako formy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju

Autor

  • Mieczysław Adamowicz Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska https://orcid.org/0000-0002-1164-4966

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022021/01

Słowa kluczowe:

zielona gospodarka, zielony wzrost, zielony ład, zrównoważony rozwój, zazielenienie

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako koncepcje wdrożeń do gospodarki w celu zachowania ochrony środowiska, bioróżnorodności i przeciwdziałania zmianom klimatu. Koncepcje te wdrażane w Unii Europejskiej przyjęły nazwę Europejskiego Zielonego Ładu. Wszystkie zielone koncepcje powiązane są z paradygmatem zrównoważonego rozwoju i w opracowanych strategiach stają się formami jego realizacji. Niniejsza praca bazuje na literaturze problemu oraz dokumentach formułowanych przez agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, instytucje i organizacje międzynarodowe oraz organy Unii Europejskiej. Pojęcia „zielonej gospodarki”, „zielonego wzrostu” i „zielonego ładu” mają szczególne znaczenie w sektorach gospodarki opierających się na zasobach naturalnych – rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie i górnictwie. Zazielenienie oznacza odnoszenie się z troską do przyrody i ekosystemów w życiu gospodarczym i społecznym, szczególnie w układach terytorialnych dużego skupienia ludności i przemysłu. Wdrażanie zielonych koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga wsparcia inwestycyjnego i edukacyjnego. Zielone koncepcje rozwoju mają wiele ambitnych założeń i mogą być uznawane za zbyt optymistyczne.

Bibliografia

Adamowicz M. (2021a). The potential for innovative and smart rural development in the peripheral regions of eastern Poland. Agriculture, 11 (3), 188. https://doi.org/10.3390/agriculture11030188.

Adamowicz M. (2021b). Procesy rozwojowe rolnictwa w kontekście wyzwań globalizacji i nowych ujęć koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 366 (1), 24–45. https://doi.org/10.30858/zer/132395.

Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M. (2020). The “smart village” as a way to achieve sustainable development in rural areas of Poland. Sustainability, 12 (16), 6503. https://doi.org/10.3390/su12166503.

Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M. (2018). New concepts for rural development in the strategies and policies of the European Union. Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, 11 (3), 7–31. https://doi.org/10.2478/ers-2018-0022.

Allen C., Clouth S. (2012). A Guidebook for the Green Economy. New York: UN Division for Sustainable Development (UNDESA).

Atkisson K., Atkisson A. (2013). Green Economy 2013: A Strategic Briefing on the State of Play in the Global Transition. Atkisson Group’s Sustainability Intelligence Unit.

Bąk I., Cheba K. (2020). Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Warszawa: CeDeWu.

Borys T. (2016). Aksjologiczne podstawy zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ekonomia i Środowisko, 58 (3), 35–46.

Burchard-Dziubińska M., Rzońca A., Drzazga D. (2014). Zrównoważony rozwój. Naturalny wybór. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7969-090-9.

Carney D. (2002). Sustainable Livelihood Approaches: Progress and Possibilities for Change. London: Department for International Development (DFID).

Czudec A., Miś T., Zając D. (2018). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w wymiarze regionalnym. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

EC [European Commission] (2011a). A roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. COM(2011) 112 final. Brussels: European Commission.

EC [European Commission] (2011b). Roadmap to a resource efficient Europe. COM(2011) 571 final. Brussels: European Commission.

EC [European Commission] (2011c). Our life insurance, our natural capital: An EU biodiversity strategy to 2020. COM(2011) 0244 final. Brussels: European Commission.

EEA [European Environment Agency] (2012). Environmental Indicator Report 2012: Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2800/4874.

GGKP [Green Growth Knowledge Platform] (2013). Moving towards a Common Approach on Green Growth Indicators. Green Growth Knowledge Platform Scoping Paper. Mexico City: Green Growth Knowledge Platform.

KE [Komisja Europejska] (2019). Europejski Zielony Ład. COM(2019) 640 final. Bruksela: Komisja Europejska.

Kułyk P., Gąsiorek-Kowalewicz A. (2018). Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego. 18 (2), 193–206. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.47.

OECD (2011). Towards green growth. A summary for policy makers. May 2011. https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf (dostęp: 9.12.2020).

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (2016). Cele zrównoważonego rozwoju. http://un.org.pl (dostęp: 14.04.2021).

Pearce D., Markandya A., Barbier E. (1989). Blueprint for a Green Economy. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315070223.

Ryszawska B. (2013). Zielona gospodarka. Teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Szyja P. (2015). Zielona gospodarka w Polsce: Stan obecny i perspektywy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41, 432–447.

Toth G. (2019). Circular economy and its comparison with 14 other business sustainability movements. Resources, 8 (4), 159. https://doi.org/10.3390/resources8040159.

UE [Unia Europejska] (2012). UN Conference RIO+20: Contribution by the European Union and its Member States to the UN Department of Economic and Social Affairs. https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rio_20/contribution_eu_ms_uncsd.pdf (dostęp: 9.12.2020).

UNEP (2012). Measuring Progress Towards an Inclusive Green Economy. Nairobi: UNEP Division of Communications and Public Information.

UNEP (2011a). Annual Report 2011: United Nations Environmental Programme, RIO 2012. Nairobi: UNEP Division of Communications and Public Information.

UNEP (2011b). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A synthesis for policy makers. Nairobi: UNEP Division of Communications and Public Information.

US w Białymstoku [Urząd Statystyczny w Białymstoku] (2017). Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce. Białystok: Urząd Statystyczny w Białymstoku.

World Bank (2012). Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Washington DC: World Bank.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

1045

Strony

13-33

Jak cytować

Adamowicz, M. (2021) „Zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako formy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (191), s. 13–33. doi: 10.53098/wir022021/01.