Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych)

Autor

  • Agnieszka Baer-Nawrocka Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Ewa Kiryluk-Dryjska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

produkcja mleka w UE, kwoty mleczne, prognoza sytuacji ekonomicznej producentów mleka

Abstrakt

Celem badań jest symulacja możliwych skutków likwidacji kwot mlecznych dla producentów mleka w krajach Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy jest porównanie symulowanej sytuacji na rynku mleka w 2020 roku w przypadku kontynuacji i likwidacji systemu kwotowania. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem modelu równowagi cząstkowej CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact). Analiza uzyskanych wyników badań symulacyjnych wykazała, że zniesienie systemu kwotowego spowoduje przeniesienie produkcji mleka w te regiony Europy, gdzie warunki klimatyczne oraz relatywnie niskie koszty sprzyjają rozwojowi produkcji. W wielu krajach może również dojść do terytorialnej reorganizacji produkcji. Likwidacja kwot ułatwi zatem racjonalizację przestrzennego rozmieszczenia produkcji mleka z punktu widzenia jej efektywności oraz poprawi konkurencyjność UE na rynku globalnym.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

44

Strony

135-147

Jak cytować

Baer-Nawrocka, A. i Kiryluk-Dryjska, E. (2010) „Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (148), s. 135–147. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/219 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ