Ocena skuteczności działań PROW 2004–2006 w opinii rolników i ekspertów (ujęcie regionalne)

Autor

  • Ewa Kiryluk-Dryjska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

zróżnicowanie regionalne, PROW, rozwój wsi i rolnictwa, oceny rolników i ekspertów

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie ocen celowości działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2004–2006 w opiniach ich bezpośrednich beneficjentów – rolników, z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego oraz ich porównanie w ocenami ekspertów. Materiał badawczy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 746 rolników oraz sondażu przeprowadzonego wśród grupy 46 ekspertów z dziedziny ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej z wiodących ośrodków naukowych w kraju. Badania wykazały, że rolnicy mieli w większości skłonność do nadawania wyższej oceny działaniom wspierającym dochód i podnoszących poziom życia. Wśród ekspertów natomiast widoczna była tendencja do nadawania wyższych ocen działaniom pro-rozwojowym i proekologicznym. Występowały istotne różnice w ocenie działań PROW przez rolników z rożnych regionów Polski. Rolnicy wysoko oceniali te działania, które najbardziej wydają się dotyczyć problemów rozwoju rolnictwa w ich regionie.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

37

Strony

132-145

Jak cytować

Kiryluk-Dryjska, E. (2009) „Ocena skuteczności działań PROW 2004–2006 w opinii rolników i ekspertów (ujęcie regionalne)”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 132–145. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/122 (Udostępniono: 2 grudzień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ