Zastosowanie modelu optymalizacyjnego do alokacji środków strukturalnych

Autor

  • Ewa Kiryluk-Dryjska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

alokacja środków strukturalnych, model optymalizacyjny, zróżnicowanie regionalne

Abstrakt

Celem badań było wykazanie możliwości zastosowania modelu optymalizacyjnego do alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce. W pracy skonstruowano model programowania liniowego, umożliwiający symulację optymalnego rozdysponowania budżetu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004–2006 pomiędzy cztery wytypowane regiony rolnicze kraju o rożnym potencjale ekonomicznym. Następnie wykorzystano właściwości skonstruowanego modelu do analizy skutków alokacji środków finansowych PROW przy założeniu narastającej „nierówności” w finansowaniu analizowanych regionów. Jako współczynniki funkcji celu w modelu wykorzystano średnie oceny działań programu, uzyskane w wyniku badań ankietowych przeprowadzonych wśród 800 rolników z wytypowanych regionów kraju.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

74

Strony

103-122

Jak cytować

Kiryluk-Dryjska, E. (2008) „Zastosowanie modelu optymalizacyjnego do alokacji środków strukturalnych”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 103–122. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/103 (Udostępniono: 2 grudzień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ