Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne

Autor

  • Agnieszka Baer-Nawrocka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
  • Aneta Suchoń Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Prawa Rolnego

Słowa kluczowe:

produkty regionalne i tradycyjne, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, grupy podmiotów, regulacje prawne

Abstrakt

Artykuł traktuje o aktualnej sytuacji na rynku produktów chronionych w Unii Europejskiej z uwzględnieniem regulacji prawnych w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup podmiotów (producentów i przetwórców) związanych z tymi produktami w świetle przepisów unijnych. Analizie poddano wartość sprzedaży i liczbę zarejestrowanych produktów chronionych w UE oraz wybrane zagadnienia związane z omawianymi produktami w Polsce. W dalszej części przedstawiono regulacje prawne we Francji i Włoszech dotyczące grup oraz przykłady tych działających przede wszystkim w formie spółdzielni. We wnioskach wysunięto postulat wprowadzenia dodatkowych instrumentów zachęcających do tworzenia grup w Polsce, co jest zgodne z wytycznymi ustawodawcy unijnego oraz przyczyni się do zwiększenia znaczenia polskich produktów chronionych zarówno na rynku krajowym, jak też unijnym. Zasadne jest także wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego szerszej definicji działalności rolniczej. Umożliwia ona producentom rolnym bez zbędnych formalności uczestniczyć w kolejnej fazie łańcucha żywnościowego, czyli przetwórstwie produktów chronionych.

Bibliografia

Budzinowski R., 2003: Prawne pojęcie działalności rolniczej. Seria Prawo i Administracja Tom II, wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Piła.

Chever T., Renault Ch., Renault S., Romieu V., 2012: Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI), Final report October 2012, European Commission, Brussels.

Chômel Ch., 2010: France. [w]: Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report. Brussels. Eurostat 2014, European Commission, Luxembourg.

Fici A., Strano Ch., 2010: Italy. [w:] Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report. Brussels.

Fici A., 2010: Italian co-operative law reform and co-operative principles. Euricse Working Papers nr 10/2010.

Ilbery B. and Kneafsey M., 2000: Producer constructions of quality in regional speciality food production: A case study from south-west England, Journal of Rural Studies nr 16 (2).

Ittersum K., Meulenberg M.T.G., van Trijp H.C.M. and Candel M.J.J.M., 2007: Consumers’ Appreciation of Regional Certification Labels: A Pan-European Study. Journal of Agricultural Economics, Vol. 58, No. 1.

Kapała A., 2011: Sprzedaż produktów rolnych jako działalność rolnicza w prawie włoskim. Przegląd Prawa Rolnego nr 2/2011.

Kireeva I., 2011: European legislation on protection of Geographical Indications, www.ipr2.org (dostęp: grudzień 2013).

Krawczyk P., 2007: Integracja pozioma jako wyraz grupowych działań gospodarczych. [w:] Grupy producentów w wybranych gałęziach produkcji rolnej, R. Jabłonka (red.). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.

Kuznesof S., Tregear A., and Moxey A., 1997: Regional foods: A consumer perspective. British Food Journal, 99.

Lans I.A., Van Ittersum K., De Cicco A. and Loseby M., 2001: The role of the region of origin and EU certificates of origin in consumer evaluation of food products, European Review of Agricultural Economics, Vol. 28.

Loureiro M.L. and McCluskey J.J., 2000: Assessing consumer response to protected geographical identification labeling. Agribusiness, Vol. 3.

Makała H., 2004: Produkty tradycyjne i regionalne. Gospodarka Mięsna nr 11/2004.

Suchoń A., 2013: Spółdzielnie w rolnictwie i na obszarach wiejskich we Włoszech. Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 4/2013.

Winawer Z., Wujec H., 2010: Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we wspólnej polityce rolnej. Fundacja dla Polski, Warszawa.

Winawer Z., Wujec H., 2013: Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej. Wyd. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.

Zegar J.S., 2010:Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (148) 2010.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

117

Strony

115-129

Jak cytować

Baer-Nawrocka, A. i Suchoń, A. (2014) „Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 115–129. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/528 (Udostępniono: 12 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ