Ocena możliwości opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych w Polsce

Autor

  • Arkadiusz Sadowski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

gospodarstwa rolne, dochody rolnicze, parytet dochodów, opłata pracy, FADN

Abstrakt

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością opłaty pracy własnej przez różne typy gospodarstw rolnych. Zwrócono uwagę na trudności metodyczne, dotyczące określenia rzeczywistej wysokości opłaty pracy w kontekście szczególnej roli rolnictwa w wysokorozwiniętych gospodarkach oraz specyfiki gospodarstw rolnych, uzyskujących dochody zarówno z produkcji rolniczej i nierolniczej, jak i ze wsparcia ze źródeł publicznych. Przedstawione też zostały badania przeprowadzone na próbie gospodarstw prowadzących rachunkowość w systemie FADN, z których wynika duże zróżnicowanie w zakresie możliwości opłaty pracy własnej bez szkody dla ich szans rozwojowych. Tylko bowiem gospodarstwa duże pod względem ekonomicznym są w stanie generować dochody pozwalające na opłatę wszystkich czynników produkcji, w tym pracy, oraz zapewnienie co najmniej reprodukcji prostej.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

142-157

Jak cytować

Sadowski, A. (2010) „Ocena możliwości opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 142–157. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/203 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ