O czasopiśmie

„Wieś i Rolnictwo" to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, poświęcone badaniom obszarów wiejskich, założone w 1973 r.  Jest to publikacja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Wieś i Rolnictwo jest kwartalnikiem open access. Opublikowane artykuły można czytać i pobierać bezpłatnie - z zastrzeżeniem praw autorskich.

logo licencji CC BY 4.0 logo Open Access

Czasopismo nie pobiera opłat za publikacje artykułów.

Celem czasopisma jest publikowanie wybranych artykułów i recenzji na temat szerokiego zakresu zagadnień dotyczących obszarów wiejskich i rolnych analizowanych przez specjalistów reprezentujących nauki społeczne i inne nauki zajmujące się rozwojem obszarów wiejskich (więcej).

Aktualny numer

Nr 4 (189) 2020: Kwartalnik Wieś i Rolnictwo
Wyświetl wszystkie wydania