O czasopiśmie

„Wieś i Rolnictwo" to multidyscyplinarne, recenzowane czasopismo naukowe wydawane nieprzerwanie od 1973 roku przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. 

Wieś i Rolnictwo jest kwartalnikiem open access. Publikowanie, czytanie oraz pobieranie artykułów jest bezpłatne - z zastrzeżeniem praw autorskich.

logo licencji CC BY 4.0 logo Open Access

Publikuje ono wyniki oryginalnych badań naukowych z dziedziny nauk społecznych. Celem (misją) kwartalnika jest przyczynianie się do zwiększenia wiedzy i lepszego zrozumienia przemian zachodzących w gospodarkach, społecznościach lokalnych, kulturach, przestrzeni wiejskiej i rolniczej; osiąganie postępu w definiowaniu i rozpoznawaniu przejawów wiejskości we współczesnym świecie; jak również stymulowanie debaty na temat kształtowania i realizacji polityki rolnej i wiejskiej oraz odkrywanie nowych wymiarów wzajemnych relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym (więcej).

 

UWAGA - W związku z pandemią COVID-19 mogą wystąpić opóźnienia w wydaniu czasopisma.

 

 

Aktualny numer

Nr 1 (194) 2022: Kwartalnik Wieś i Rolnictwo
Wyświetl wszystkie wydania