O czasopiśmie

"Wieś i Rolnictwo" to multidyscyplinarne, recenzowane czasopismo naukowe wydawane nieprzerwanie od 1973 roku przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. 

Wieś i Rolnictwo jest kwartalnikiem open access. Publikowanie, czytanie oraz pobieranie artykułów jest bezpłatne - z zastrzeżeniem praw autorskich.

logo licencji CC BY 4.0 logo Open Access

Publikuje ono wyniki oryginalnych badań naukowych z dziedziny nauk społecznych. Celem (misją) kwartalnika jest przyczynianie się do zwiększenia wiedzy i lepszego zrozumienia przemian zachodzących w gospodarkach, społecznościach lokalnych, kulturach, przestrzeni wiejskiej i rolniczej; osiąganie postępu w definiowaniu i rozpoznawaniu przejawów wiejskości we współczesnym świecie; jak również stymulowanie debaty na temat kształtowania i realizacji polityki rolnej i wiejskiej oraz odkrywanie nowych wymiarów wzajemnych relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym (więcej).

Zgodnie z Komunikatem z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, za publikację w kwartalniku „Wieś i Rolnictwo” MEiN przyznaje 70 pkt.

Publikacja artykułów we „Wsi i Rolnictwie” jest bezpłatna.

Aktualny numer

Nr 2 (199) (2023): Kwartalnik Wieś i Rolnictwo
Wyświetl wszystkie wydania