O czasopiśmie

"Wieś i Rolnictwo" to multidyscyplinarne, recenzowane czasopismo naukowe wydawane nieprzerwanie od 1973 roku przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. 

Wieś i Rolnictwo jest kwartalnikiem open access. Publikowanie, czytanie oraz pobieranie artykułów jest bezpłatne - z zastrzeżeniem praw autorskich.

logo licencji CC BY 4.0 logo Open Access

Publikuje ono wyniki oryginalnych badań naukowych z dziedziny nauk społecznych. Celem (misją) kwartalnika jest przyczynianie się do zwiększenia wiedzy i lepszego zrozumienia przemian zachodzących w gospodarkach, społecznościach lokalnych, kulturach, przestrzeni wiejskiej i rolniczej; osiąganie postępu w definiowaniu i rozpoznawaniu przejawów wiejskości we współczesnym świecie; jak również stymulowanie debaty na temat kształtowania i realizacji polityki rolnej i wiejskiej oraz odkrywanie nowych wymiarów wzajemnych relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym (więcej).

Zgodnie z  Komunikatem Ministra Nauki z dnia 05 stycznia 2024 r.  w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, kwartalnik „Wieś i Rolnictwo” ma 40 pkt.

Publikacja artykułów we „Wsi i Rolnictwie” jest bezpłatna.

Aktualny numer

Nr 1 (202) (2024): Kwartalnik Wieś i Rolnictwo
Wyświetl wszystkie wydania