Od redaktorów numeru

Autor

  • Ryszard Wilczyński
  • Adam Czarnecki

Bibliografia

Batorski D. (2009). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. W: D. Grodzka (red.). Społeczeństwo informacyjne (s. 223–249). Seria: Studia Biura Analiz Sejmowych, 3 (19). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Będzik B. (2019). Kapitał społeczny w gminach wiejskich. W kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Długosz P. (2012). Stare i nowe nierówności edukacyjne wśród młodzieży wiejskiej. Wieś i Rolnictwo, 1 (154), 132–145.

Hammersley C., Meredith D., Richardson N., Carroll P., McNamara J. (2023). Mental health, societal expectations and changes to the governance of farming: Reshaping what it means to be a ‘man’ and ‘good farmer’ in rural Ireland. Sociologia Ruralis, 63 (S1), 57–81. https://doi.org/10.1111/soru.12411

Heffner K. (2016). Obszary wiejskie i małe miasta: Czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi? Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 279, 11–24.

Michna W., Firlej K., Wierzbicki K. (2011). Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

Mladenov C., Ilieva M. (2012). The depopulation of the Bulgarian villages. Bulletin of Geography. Socio–economic Series, 17, 99–107. https://doi.org/10.2478/v10089-012-0010-8.

Mularska-Kucharek M. (2012). Korzyści z zaufania społecznego. Zeszyty Wiejskie, 17, 272–282.

Muntele I., Istrate M., Horea-Șerban R.I., Banica A. (2021). Demographic resilience in the rural area of Romania: A statistical-territorial approach of the last hundred years. Sustainability, 13 (19), 10902. https://doi.org/10.3390/su131910902

OECD (2018). OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018. Paris: OECD Publishing.

Pikuła N.G. (2015). Samotność czy wykluczenie społeczne osób starszych? Praca Socjalna, 4, 66–80.

Wierzbicki K., Krajewski K. (2004). Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w Polsce. Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 4 (2b), 9–20.

Wilczyński R. (2016). Sytuacja rozwojowa wsi w województwie opolskim w warunkach depopulacji. Studia Obszarów Wiejskich, 41, 209–227. https://doi.org/10.7163/SOW.41.14.

Wilczyński R. (2015). Jak bronić wsi przed depopulacją i zanikiem. Zeszyt Stowarzyszenia Urbanistów Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów „Problemy Planistyczne”, 1, 7–29.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

54

Strony

27-34

Jak cytować

Wilczyński, R. i Czarnecki, A. (2023) „Od redaktorów numeru”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (200), s. 27–34. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/897 (Udostępniono: 30 maj 2024).