Sieć Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców z terenu Zielonych Płuc Polski

Autor

  • Adam Czarnecki Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/12

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość pozarolnicza, obszary wiejskie, Natura 2000, Zielone Płuca Polski

Abstrakt

Sieć Natura 2000 stanowi elementarną formę ochrony zasobów naturalnych, obok parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Wdrożenie tego systemu ujawniło jednak pewne formalne ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej, choć należy w nim widzieć także potencjalne korzyści. Jako wstęp do dyskusji o roli sieci Natura 2000 w funkcjonowaniu wiejskiej gospodarki można potraktować prezentację opinii i ocen jej dotyczących, formułowanych przez lokalnych przedsiębiorców z regionu Zielonych Płuc Polski. Głównym celem badania było ustalenie stopnia znajomości pojęcia sieć Natura 2000 wśród przedsiębiorców oraz przedstawienie ich opinii o ocenie wpływu tej sieci na rozwój gmin, życie wiejskich społeczności i przedsiębiorczość pozarolniczą w kategoriach potencjalnych korzyści i zagrożeń.

Bibliografia

Bołtromiuk A., 2009: Świadomość ekologiczna Polaków – Zrównoważony rozwój. Raport z badań 2009. Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Warszawa (http://www.ine-isd.org.pl/index_ekoherkules.php?dzial=2&kat=34&art=110).

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 840 z 4 lutego 2008 roku w sprawie rekompensaty dla właścicieli i zarządzających gruntami objętymi obszarem Natura 2000 przedłożoną przez posła Jerzego Antoniego Gosiewskiego (http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0A6D663D).

Odpowiedź ministra środowiska na interpelację nr 7836 z 13 lutego 2009 roku w sprawie włączenia do sieci Natura 2000 potencjalnego obszaru Wysoczyzna Elbląska, przedłożoną przez posła Zbigniewa Babalskiego (http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/57EB713D).

Żołnierski A., 2009: Znaczenie sektora MŚP w Polsce. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008. PARP, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

39

Strony

187-201

Jak cytować

Czarnecki, A. (2010) „Sieć Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców z terenu Zielonych Płuc Polski”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 187–201. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/12.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ