Sieć Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców z terenu Zielonych Płuc Polski

Autor

  • Adam Czarnecki Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość pozarolnicza, obszary wiejskie, Natura 2000, Zielone Płuca Polski

Abstrakt

Sieć Natura 2000 stanowi elementarną formę ochrony zasobów naturalnych, obok parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Wdrożenie tego systemu ujawniło jednak pewne formalne ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej, choć należy w nim widzieć także potencjalne korzyści. Jako wstęp do dyskusji o roli sieci Natura 2000 w funkcjonowaniu wiejskiej gospodarki można potraktować prezentację opinii i ocen jej dotyczących, formułowanych przez lokalnych przedsiębiorców z regionu Zielonych Płuc Polski. Głównym celem badania było ustalenie stopnia znajomości pojęcia sieć Natura 2000 wśród przedsiębiorców oraz przedstawienie ich opinii o ocenie wpływu tej sieci na rozwój gmin, życie wiejskich społeczności i przedsiębiorczość pozarolniczą w kategoriach potencjalnych korzyści i zagrożeń.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

29

Strony

187-201

Jak cytować

Czarnecki, A. (2010) „Sieć Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców z terenu Zielonych Płuc Polski”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 187–201. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/187 (Udostępniono: 25 luty 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ