Projekt naukowy „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi” realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – informacja i zaproszenie

Autor

  • Jerzy Wilkin prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, wilkin@wne.uw.edu.pl

Abstrakt

Inspiracją do podjęcia się przygotowania wszechstronnej syntezy naukowej ewolucji wsi i rolnictwa w Polsce, jej mechanizmów, prawidłowości i efektów, analizowanych w długiej perspektywie czasowej, jest przypadająca w 2018 r. stuletnia rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości po okresie zaborów. Wspomniane stulecie jest dla badaczy społecznych fascynującym okresem zmian we wszystkich dziedzinach życia, w tym fundamentalnych przemian systemowych. Wieś i rolnictwo odegrały w tych przemianach bardzo ważną rolę. Tytułowy projekt naukowy ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dorobek ekonomii, socjologii, demografii, historii, politologii, geografii i innych nauk.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

159-160

Jak cytować

Wilkin, J. (2018) „Projekt naukowy «Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi» realizowany przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – informacja i zaproszenie”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (178), s. 159–160. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/695 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).

Numer

Dział

Sto lat rozwoju polskiej wsi

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>