Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska

Autor

  • Jerzy Wilkin Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

wielofunkcyjność rolnictwa, wspólna polityka rolna, europejski model rolnictwa, ekonomika rolnictwa

Abstrakt

Artykuł dotyczy jednego z najważniejszych obecnie zagadnień związanych z rolnictwem i polityką rolną, a mianowicie kwestią wielofunkcyjności rolnictwa i powiązaniem tego zjawiska z polityka rolną, zwłaszcza na szczeblu unijnym. W artykule została podjęta próba identyfikacji funkcji rolnictwa w odniesieniu do produkcji rynkowej, produkcji nierynkowej, oddziaływania na sferę przyrodniczą, społeczną i kulturową. Zjawisko wielofunkcyjności rolnictwa zostało powiązane z koncepcją zrównoważonego rozwoju, zagadnieniem wyceny nierynkowych funkcji rolnictwa, bezpieczeństwem żywnościowym i legitymizacją publicznego wsparcia dla rolnictwa w Unii Europejskiej.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

99

Strony

9-28

Jak cytować

Wilkin, J. (2009) „Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 9–28. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/157 (Udostępniono: 2 grudzień 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>