Ziemia rolnicza — dobro wielofunkcyjne

Autor

  • Jerzy Wilkin Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

ziemia rolnicza, wielofunkcyjność rolnictwa, popyt na ziemię, dostępność gruntów rolnych, ziemia jako wartość

Abstrakt

Ziemia należy do tzw. klasycznych i podstawowych czynników produkcji, ale znaczenie tego czynnika ulega istotnym zmianom. Z wykorzystywaniem ziemi rolniczej związanych jest wiele funkcji: gospodarczych, środowiskowych, społecznych, kulturowych i politycznych. Ziemia rolnicza jest źródłem zarówno prywatnych dóbr rynkowych, jak i wielu dóbr publicznych. W skali globalnej rośnie zapotrzebowanie na grunty rolne, co może doprowadzić do przekroczenia poziomu wykorzystania tego zasobu, uznanego za optymalny i zrównoważony. W niektórych rejonach naszego globu następuje jednakże znaczny ubytek ziemi rolniczej, występuje zjawisko porzucania ziemi i przeznaczanie jej na cele nierolnicze. Zjawisko to występuje od wielu lat w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Jest to niepokojąca i niekorzystna tendencja.

Bibliografia

Bernaciak A., 2009: Ograniczanie antropogenicznych obciążeń środowiska jako czynnik trwałego i zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Buckwell A. (ed.), 2009: RISE Task Force on Public Goods from Private Lands. RISE, Brussels.

Fottorino E., 1999: Nordeste. Stock Paris.

GUS, 2011: Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Le Goff J., 2006: Europa nigdy nie była nowoczesna (rozmowę przeprowadził M. Nowicki), dodatek Europa do Dziennika Polska–Europa–Świat, 19 lipca.

Łukaszewicz A., 2012: Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego. Wieś i Rolnictwo, nr 4.

Myśliwski W., 2004: Kres kultury chłopskiej. Gazeta Wyborcza 22–23 maja.

Polanyi K., 2010: Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ratzinger J., Benedykt XVI, 2011: Jezus z Nazaretu. Część I, Wydawnictwo M., Kraków.

Redliński E., 2010: Konopielka. Biblioteka „Polityki”, Warszawa.

Skarga B., 2007: Innego końca świata nie będzie, z Barbarą Skargą rozmawiają K. Janowska i P. Mucharski. Wydawnictwo Znak, Kraków.

Terres J.M., Nisini L., Anguiano E., 2013: Assessing the risk of farmland abandonment in the EU. European Commission, Joint Research Centre, Brussels.

UNEP, 2014: Assessing Global Land Use: Balancing Consumption with Sustainable Supply. United Nations Environmental Programme.

Wilkin J. (red.), 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Wilkin J. (red.), 2012: Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

239

Strony

113-121

Jak cytować

Wilkin, J. (2014) „Ziemia rolnicza — dobro wielofunkcyjne”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (162), s. 113–121. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/487 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).

Numer

Dział

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROFESOROWI IZASŁAWOWI FRENKLOWI

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>