Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015

Autor

  • Katarzyna Zawalińska dr hab. Katarzyna Zawalińska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Swiat 72, 00-330 Warszawa, Polska, kzawalinska@irwirpan.waw.pl
  • Zofia Śliwowska mgr Zofia Śliwowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, zsliwowska@irwirpan.waw.pl
  • Jan Caliński mgr Jan Caliński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, jcalinski@irwirpan.waw.pl
  • Katarzyna Droździel mgr Katarzyna Droździel, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, kdrozdziel@irwirpan.waw.pl
  • Anna Michalska mgr Anna Michalska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, anna.michalska@irwirpan.waw.pl

DOI:

https://doi.org/10.7366/wir032016/08

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, rozwój społeczno-gospodarczy, struktura agrarna, ludność wiejska, wiejski rynek pracy, rozwój przestrzenny, wspólna polityka rolna, Farm Bill

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze wnioski z badań statutowych pracowników IRWiR PAN realizowanych w latach 2014–2015. Prowadzone analizy dotyczą kluczowych procesów gospodarczych i społecznych zachodzących na obszarach wiejskich w ostatnich dekadach. Artykuł obejmuje wybrane wnioski na temat: struktury obszarowej sektora gospodarstw indywidualnych, przemiany struktur demograficznych, wiejskiego rynku pracy, rozwoju przestrzennego obszarów wiejskich, przeobrażeń społecznych oraz rozwoju instytucjonalnego i organizacyjnego na wsi. Ważnym obszarem badawczym podejmowanym w IRWiR PAN jest także ocena wspólnej polityki rolnej oraz porównanie jej z politykami innych krajów w tym Farm Bill w USA.

Downloads

Pages

163–185

Jak cytować

Zawalińska, K., Śliwowska, Z., Caliński, J., Droździel, K. i Michalska, A. (2016) „Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015”, Wieś i Rolnictwo, (3 (172), s. 163–185. doi: 10.7366/wir032016/08.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora