Ile jest spójności, a ile efektywności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce?

Autor

  • Katarzyna Zawalińska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

polityka rozwoju obszarów wiejskich, efektywność a równość, regionalna absorpcja funduszy UE

Abstrakt

Artykuł analizuje strukturę funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej pod kątem proporcji działań prorównościowych względem działań proefektywnościowych. Wszystkie działania podzielono według 3 klasyfikacji, kierując się różnymi kryteriami, w tym przede wszystkim ekonomicznymi. Analiza pokazuje, że o ile na poziomie krajowym zachodzi dość duża równowaga między działaniami proefektywnościowymi a prorównościowymi, to jednak na poziomie wojewódzkim występują bardzo duże różnice w strukturze absorpcji tych środków, wynikające z róż-nic w uwarunkowaniach regionalnych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

43-56

Jak cytować

Zawalińska, K. (2008) „Ile jest spójności, a ile efektywności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce?”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 43–56. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/71 (Udostępniono: 1 październik 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>