Analiza procesów zachodzących na wsi i w rolnictwie w 2013 roku na podstawie badań IRWiR PAN

Autor

  • Katarzyna Zawalińska Autorka jest zastępcą dyrektora ds. naukowych IRWiR PAN

Abstrakt

W ramach tematu: „Obszary wiejskie wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju opartego na wiedzy” IRWiR PAN prowadził w 2013 roku szeroko zakrojone badania, obejmujące ekonomiczne, społeczne, demograficzne i geograficzne aspekty rozwoju wsi i rolnictwa. Należały do nich: 1) rozwój obszarów wiejskich oparty na wiedzy, 2) zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 3) rozwój obszarów wiejskich sprzyjający włączeniu społecznemu, 4) implikacje zmian w strukturze demograficznej ludności wiejskiej, 5) wyzwania związane z zatrudnieniem ludności wiejskiej, 6) przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich, 7) przemiany zachodzące w gospodarowaniu ziemią rolniczą oraz 8) polityka rozwoju wsi i rolnictwa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

43

Strony

9-23

Jak cytować

Zawalińska, K. (2014) „Analiza procesów zachodzących na wsi i w rolnictwie w 2013 roku na podstawie badań IRWiR PAN”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (163), s. 9–23. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/494 (Udostępniono: 30 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>