Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities (Wsparcie finansowe jako element infrastruktury rozwoju rolnictwa: realia ukraińskie)

Autor

  • Vitaliy Krupin Institute of Rural and Agricultural Development of Polish Academy of Sciences
  • Vasyl Chemerys Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi

Słowa kluczowe:

wsparcie finansowe, infrastruktura, rolnictwo, rozwój, Ukraina

Abstrakt

Streszczenie: Celem artykułu jest zbadanie aktualnej sytuacji wsparcia finansowego rozwoju rolnictwa na Ukrainie jako elementu kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego tego typu działalności gospodarczej. Badanie opiera się zarówno na danych statystycznych i ich analizie, a także opinii eksperckich ukraińskich naukowców, zajmujących się poszczególnymi kwestiami z tego zakresu. Jako elementy rozległego systemu finansowego przeanalizowano działalność banków w zakresie finansowania produkcji rolnej, ukraińskie cechy charakterystyczne i aktywność unii kredytowych, firm ubezpieczeniowych, giełd papierów wartościowych, inwestorów zagranicznych i krajowych, specyfiki finansowej działalności lokalnych władz samorządowych oraz stosunków międzybudżetowych. Główny wniosek jest taki, że ukraińskie wsparcie finansowe produkcji rolnej jest nadal nieefektywne, lecz po wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań może stać się w przyszłości właściwym narzędziem wsparcia infrastrukturalnego producentów i przetwórców w sektorze rolnym ukraińskiej gospodarki, co jest jednym z kluczowych wymogów uczestniczenia ukraińskiego rolnictwa w warunkach międzynarodowej konkurencji na rynkach produktów rolnych i żywności.

Bibliografia

Baranovskiy I., 2008: Zarubizhnyi dosvid kredytuvannia silskoghospodarskych tovarovyrobnykiv Scientific Herald of the Ukrainian National Agrarian University, vol. 119, 236–240.

Chenyshov S., Kulyeshov M., Berezhnyi S., Butskyi O., Ghadzhyyeva N., 2005: Agroekologichne stralhuvannia, http://www.ttr.com.ua/images/agst.pdf (accessed April 19, 2015).

Dadashev B. (ed.), Ghrytsenko O. (ed.)., 2011: Kredytni spilky v Ukrayini: navchalnyi posibnyk. Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Ukrayinska academia bankivskoi spravy Natsionalnogho Banku Ukrayiny”, Sumy.

Department of Finances of Lviv Regional State Administration, 2014: Yearly report of execution of regional budget of Lviv oblast as of 2014, www.loda.gov.ua (accessed May 12, 2015).

Gholovchuk A., Nepochatenko O., 2010: Agrolizyng yak mehanizm realizatsiyi derzhavnoi investytsiynoi polityky. Zbirnyk naukovyh prats Umanskogo natsionalnogho universytetu sadivnytstva: ekonomika, Uman, vol. 74, part 2, 7–16.

Ghnatkovych O., 2009: Aktyvizaciya innovatsiy u silske ghospodarstvo Ukrayiny. Efektyvna ekonomika, Dnipropetrovskiy derzhavnyi agrarno-ekonomichnyo universytet, vol. 3, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=65 (accessed May 10, 2015).

Ivanchenko V., Kriachko V., 2012: Agroleasing as a specific type of agribusiness. Zbirnyk naukovych prats Kirovoghradskogo natsionalnogho tehnichnogho universytetu: ekonomichni nauky, vol. 22 (part II), http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/18.pdf (accessed May 12, 2015).

Kolomiyets A., 2012: Lizyngove kredytuvannia v agrarnomu sektori, Uchitelskiy zhurnal, http://www.teacherjournal.com.ua/proftexosvta/9742-lzingove-kredituvannya-v-agrarnomusektor.html (accessed May 10, 2015).

Main Administration of Statistics in Lviv Oblast, 2013: Statistic yearly book of Lviv oblast in 2012. Vol. 1.

Mokrytskiy Y., 2011: Znayomtes: Lvivska assotsiatsiya kredytnych spilok, Visnyk kredytnoi kooperatsiyi, http://rfr-project.net.ua/new/wp-content/uploads/2011/10/vkk-6-2008-pt2_5_7.pdf (accessed April 19, 2015).

National Bank of Ukraine, 2014a: Monetary and financial statistics, http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=84961 (accessed June 23, 2015).

National Bank of Ukraine, 2014b: Statistical publications, http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57420 (accessed June 23, 2015).

National Rating Agency “Rurik”, 2013: Analitychnyi ogliad rynku nebankivskih finansovyh poslug Ukrainy za I pivrichia 2013 roku, http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_II_kv_2013.pdf (accessed April 21, 2015).

Popov V., 2012: Modern features of the financial providing of agriculture. Zbirnyk naukovych prats Kirovoghradskogo natsionalnogho tehnichnogho universytetu: ekonomichni nauky, vol. 22 (part II), http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/27.pdf (accessed May 12, 2015).

Prokhorova Y., 2013: Fondovyi rynok Ukrayiny ta shliakhy yogo rozvytku. Upravlinnia rozvytkom, vol. 14(154), 76–78, http://irbis_nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uproz_2013_14_32.pdf (accessed June 23, 2015).

Ternivskyi T., 2013: Silska kooperatsiya chekaye na loyalni podatky. Ukrainskiy osvitniy tsentr reform, http://cure.org.ua/ua/novini/slska-kooperatsya-chekai.html (accessed April 19, 2015).

Tomashevskiy Y., 2011: Problemy strakhuvannia v agrarnomu sektori. http://www.rusnauka.com/ 26_NII_2011/Economics/3_92408.doc.htm (accessed May 12, 2015).

Vlasenko Y., (n.d.): Problemy kredytuvannia agrarnyh pidpryiemst ta shliahy yih vyrishenia. http://asconf.com/ukr/archive_view/500 (accessed April 19, 2015).

Zhydiak O., 2012: Innovatsiynyi rozvytok pidpryyemstv agrarnoi sfery: reghionalnyi aspect: ECONOMICS: time realities, 2(3), 165–168, http://economics.opu.ua/files/archive/2012/No2/165-168.pdf (accessed May 10, 2015).

Liczba pobrań artykułu

30

Strony

79-89

Jak cytować

Krupin, V. i Chemerys, V. (2015) „Financial backing as an element of infrastructural support for agricultural development: Ukrainian realities (Wsparcie finansowe jako element infrastruktury rozwoju rolnictwa: realia ukraińskie)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (168), s. 79–89. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/583 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ