Contemporary Realities and Eurointegration Prospects of Rural Development in Ukraine (Rozwój obszarów wiejskich Ukrainy: stan obecny i perspektywy integracji z UE)

Autor

  • Khrystyna Prytula Institute of Regional Researches of National Academy of Sciences of Ukraine
  • Vitaliy Krupin Institute of Regional Researches of National Academy of Sciences of Ukraine
  • Anna Maksymenko Institute of Regional Researches of National Academy of Sciences of Ukraine

Słowa kluczowe:

obszary wiejskie, rozwój rolnictwa, rolnictwo, Ukraina

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne kierunki rozwoju rolnictwa na Ukrainie. Ponieważ rolnictwo jest na obszarach wiejskich podstawową gałęzią produkcji, tej problematyce poświęcono szczególną uwagę. Autorzy przeanalizowali zasady dystrybucji gruntów rolnych, strukturę produkcji rolnej, a także źródła utrzymania gospodarstw domowych. Problematykę związaną z sytuacją demograficzną na terenach wiejskich przedstawiono przy uwzględnieniu kwestii narodowościowych, religijnych, a także poziomu kapitału społecznego.

Bibliografia

Draft Law of Ukraine “On organization of rural settlement network” (? 4028, dated 10.03.2010): [Electronic Source] Mode of access: http://zakon.rada.gov.ua.

Gorshenin Institute: [Electronic Source] Mode of access: http://institute.gorshenin.ua (accessed February 12, 2014).

Liczba pobrań artykułu

46

Strony

83-99

Jak cytować

Prytula, K., Krupin, V. i Maksymenko, A. (2014) „Contemporary Realities and Eurointegration Prospects of Rural Development in Ukraine (Rozwój obszarów wiejskich Ukrainy: stan obecny i perspektywy integracji z UE)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (163), s. 83–99. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/499 (Udostępniono: 25 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA