Przedsiębiorczość w agrobiznesie: perspektywa strukturalna

Autor

  • Michał Dudek Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, analiza strukturalna, agrobiznes, więzi, relacje, sieci

Abstrakt

Badania nad przedsiębiorczością są przeprowadzane w ramach różnych dyscyplin naukowych z wykorzystaniem wielu podejść metodologicznych. Dotyczą one również zróżnicowanych dziedzin gospodarki. W opracowaniu zaprezentowano koncept przedsiębiorczości w perspektywie teorii strukturalnej (sieciowej). We wskazanym ujęciu przedsiębiorczość przedstawiono jako działalność, polegającą na tworzeniu, prowadzeniu i utrzymaniu organizacji o charakterze ekonomicznym, uwarunkowaną przez kształt struktury relacji społecznych i charakter aktywności podejmowanych w jej ramach. Scharakteryzowany aspekt przedsiębiorczości odniesiono do sfery agrobiznesu poprzez sformułowanie dwóch propozycji badawczych, dotyczących rolników i przedsiębiorstw funkcjonujących w opisywanym obszarze.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

103

Strony

99-117

Jak cytować

Dudek, M. (2011) „Przedsiębiorczość w agrobiznesie: perspektywa strukturalna”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (151), s. 99–117. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/260 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>